www.209zy.net资源站 最新网址 站请进入>>>

本站图片地址后期将采用图床方式,可以调用, 但采集的同时建议将图片同步本地,避免日后图片失效。

M3U8将大量更新,采集和播放器的教程请参阅《209资源帮助中心》或加QQ群3: 932342957


当前位置
首页  »  综艺  »  一周的偶像第二季
一周的偶像第二季

一周的偶像第二季

20200924
 • 别名:一周偶像,周刊偶像,一周偶像来报到,Weekly Idol
 • 导演:
 • 主演:金信英,刘世允,李尚敏
 • 类型:综艺
 • 地区:韩国
 • 语言:韩语
 • 上映:2018
 • 更新:2020-09-25 23:51:38
剧情介绍:
节目于2018年3月7日录制最后一集后,郑亨敦,Defconn将退出节目。 节目将会改成季播。接任MC为金信英、李尚敏与俞世润 (刘世允)。 4月11日播出改版后第一集。
复制下列地址至浏览器地址栏即可观看正版影片,本站不提供在线正版播放。备注:如有地址错误,请点击→ 我要报错 向我们报错!我们将在第一时间处理!谢谢!

来源:33uu

 • 20200603$https://tv2.youkutv.cc/share/Pq427ddxHEhoKlmj
 • 20190424$https://156zy.suboyouku.com/share/XlZj3nX1WfI9UN9W
 • 20190501$https://cdn.letv-cdn.com/share/yR61DyuFKUGjrLAq
 • 20190508$https://156zy.suboyouku.com/share/l5f7d1c9TDa2aej8
 • 20190515$https://156zy.suboyouku.com/share/xhjRWLf4deAoeA4H
 • 20190522$https://156zy.suboyouku.com/share/iIJOMsXrPtZbdYuw
 • 20190529$https://cdn.letv-cdn.com/share/ncfneGvnoBXukcSw
 • 20190605$https://156zy.suboyouku.com/share/jUQQdbLi4J21ClnR
 • 20190612$https://156zy.suboyouku.com/share/bpL4D0Vyn2oSS9RR
 • 20190619$https://youku.letv-cdn.com/share/bD0xSn4cTuiUfdjh
 • 20190626$https://youku.letv-cdn.com/share/lnJellbDbl7Saf0c
 • 20190703$https://youku.letv-cdn.com/share/MK7X4vE3V9dFf9Eb
 • 20190710$https://youku.letv-cdn.com/share/ENwCRwVDGXVni0pj
 • 20190717$https://youku.letv-cdn.com/share/eUPDIDlsdV8ooHmQ
 • 20190731$https://youku.letv-cdn.com/share/nxhFPflR7IVboPIW
 • 20190807$https://youku.letv-cdn.com/share/BuS2Gu7fvnbC5nJh
 • 20190814$https://youku.letv-cdn.com/share/DxdirEqLAc4fD1CL
 • 20190821$https://youku.letv-cdn.com/share/RBusEh4g2kK8Pwud
 • 20190828$https://youku.letv-cdn.com/share/7rMLCMZVHy6zWDvl
 • 20190904$https://youku.letv-cdn.com/share/v9wEOgEDQwDgLCYd
 • 20190911$https://youku.letv-cdn.com/share/ipXwNzqqU8O7SCNK
 • 20190918$https://youku.letv-cdn.com/share/K1CRAEk3fM9lUr26
 • 20190925$https://youku.letv-cdn.com/share/FatxIZi4djTW9cP8
 • 20191002$https://tv.youkutv.cc/share/9Lk5UHWsJMalirjR
 • 20191009$https://tv.youkutv.cc/share/M1IlFzZceRL7fgBB
 • 20191016$https://tv.youkutv.cc/share/LtyMW8RSBkBHH7Pg
 • 20191023$https://tv.youkutv.cc/share/E670P4aKMEsZXD2I
 • 20191030$https://tv.youkutv.cc/share/3EonCg2it3xcbKyd
 • 20191113$https://tv.youkutv.cc/share/cIm4N5FL0s8uZoKx
 • 20191120$https://tv.youkutv.cc/share/vFzzmF4qrH76IZyy
 • 20191127$https://tv.youkutv.cc/share/VVeSzc3ECufenACW
 • 20191204$https://tv.youkutv.cc/share/NPzp1akMuO4i2CWB
 • 20191211$https://tv.youkutv.cc/share/t1LkXapXD3lbwYgI
 • 20200101$https://tv.youkutv.cc/share/sSwwYhEdfkKkawbL
 • 20200108$https://tv.youkutv.cc/share/mQMtjQpIqeZv09lJ
 • 20200115$https://tv.youkutv.cc/share/4Z1vRLgR8q7vpwL3
 • 20200122$https://tv.youkutv.cc/share/RbTeXKWKJep16bNL
 • 20200129$https://tv1.youkutv.cc/share/3rEcQSkIVpSNu7Sv
 • 20200206$https://tv1.youkutv.cc/share/BqbpQqvLE57NhcwF
 • 20200212$https://tv1.youkutv.cc/share/26F2vYYFnC8yaWVV
 • 20200219$https://tv1.youkutv.cc/share/RpOG4x6bkACzuW3M
 • 20200226$https://tv1.youkutv.cc/share/26IvRlNPHNDgAaPc
 • 20200304$https://tv1.youkutv.cc/share/kNnqU1g3Q2RUK308
 • 20200311$https://tv1.youkutv.cc/share/dopyoT5bynkBavh5
 • 20200318$https://tv1.youkutv.cc/share/TtzEnb8zvNRZwspv
 • 20200325$https://tv1.youkutv.cc/share/3VyoQnJpntawe5pp
 • 20200401$https://tv1.youkutv.cc/share/fTReKzOstPGu33PY
 • 20200408$https://tv1.youkutv.cc/share/PE7BeON51MvtJ9pD
 • 20200415$https://tv2.youkutv.cc/share/BcGBTlHMjyMvYj6Q
 • 20200422$https://tv2.youkutv.cc/share/9OnJq0Y5SUGXiEGT
 • 20200429$https://tv2.youkutv.cc/share/SO5Qei4Rl5eafIn5
 • 20200506$https://tv2.youkutv.cc/share/fD4nUT5JZQFrWLLY
 • 20200513$https://tv2.youkutv.cc/share/rEEzP6MlS47T0gpL
 • 20200520$https://tv2.youkutv.cc/share/EbyN7M3FbADLvF7Q
 • 20200610$https://tv2.youkutv.cc/share/gBPcT1mq3rALVdYe
 • 20200617$https://tv2.youkutv.cc/share/nlFeJKGf24IwjZ8p
 • 20200624$https://zk.sd-dykj.com/share/zYHXGC5P8Z4MxXzt
 • 20200701$https://zk.sd-dykj.com/share/39eKXML16WmtLPCH
 • 20200708$https://tv2.youkutv.cc/share/uFsrZrtmq1v8BmJz
 • 20200715$https://tv2.youkutv.cc/share/SaejXDqf2tzvXAXy
 • 20200722$https://tv2.youkutv.cc/share/7QmG7kfh80Yv9D1R
 • 20200812$https://zk.sd-dykj.com/share/aBKmugkQAN3nEAzc
 • 20200819$https://tv2.youkutv.cc/share/RCkD571cK7rZ9ZKY
 • 20200826$https://tv2.youkutv.cc/share/eB54pb1y5YjvprPK
 • 20200902$https://zk2.cdt-md.com/share/68uBra31nJC5CnkA
 • 20200909$https://zk2.cdt-md.com/share/2wiEFIPrBq62jxCI
 • 20200916$https://zk2.cdt-md.com/share/FNVgY2ICbVx149PU
 • 20200924$https://zk2.cdt-md.com/share/g9liUX9ZFWgAlP5A
全选  

来源:33uuck

 • 20200603$https://tv2.youkutv.cc/2020/06/06/Pq427ddxHEhoKlmj/playlist.m3u8
 • 20190424$https://156zy.suboyouku.com/2019/04/26/XlZj3nX1WfI9UN9W/playlist.m3u8
 • 20190501$https://cdn.letv-cdn.com/2019/05/03/yR61DyuFKUGjrLAq/playlist.m3u8
 • 20190508$https://156zy.suboyouku.com/2019/05/10/l5f7d1c9TDa2aej8/playlist.m3u8
 • 20190515$https://156zy.suboyouku.com/2019/05/17/xhjRWLf4deAoeA4H/playlist.m3u8
 • 20190522$https://156zy.suboyouku.com/2019/05/24/iIJOMsXrPtZbdYuw/playlist.m3u8
 • 20190529$https://cdn.letv-cdn.com/2019/05/31/ncfneGvnoBXukcSw/playlist.m3u8
 • 20190605$https://156zy.suboyouku.com/2019/06/07/jUQQdbLi4J21ClnR/playlist.m3u8
 • 20190612$https://156zy.suboyouku.com/2019/06/14/bpL4D0Vyn2oSS9RR/playlist.m3u8
 • 20190619$https://youku.letv-cdn.com/2019/06/20/bD0xSn4cTuiUfdjh/playlist.m3u8
 • 20190626$https://youku.letv-cdn.com/2019/06/26/lnJellbDbl7Saf0c/playlist.m3u8
 • 20190703$https://youku.letv-cdn.com/2019/07/04/MK7X4vE3V9dFf9Eb/playlist.m3u8
 • 20190710$https://youku.letv-cdn.com/2019/07/11/ENwCRwVDGXVni0pj/playlist.m3u8
 • 20190717$https://youku.letv-cdn.com/2019/07/18/eUPDIDlsdV8ooHmQ/playlist.m3u8
 • 20190731$https://youku.letv-cdn.com/2019/08/01/nxhFPflR7IVboPIW/playlist.m3u8
 • 20190807$https://youku.letv-cdn.com/2019/08/08/BuS2Gu7fvnbC5nJh/playlist.m3u8
 • 20190814$https://youku.letv-cdn.com/2019/08/15/DxdirEqLAc4fD1CL/playlist.m3u8
 • 20190821$https://youku.letv-cdn.com/2019/08/22/RBusEh4g2kK8Pwud/playlist.m3u8
 • 20190828$https://youku.letv-cdn.com/2019/08/30/7rMLCMZVHy6zWDvl/playlist.m3u8
 • 20190904$https://youku.letv-cdn.com/2019/09/05/v9wEOgEDQwDgLCYd/playlist.m3u8
 • 20190911$https://youku.letv-cdn.com/2019/09/12/ipXwNzqqU8O7SCNK/playlist.m3u8
 • 20190918$https://youku.letv-cdn.com/2019/09/19/K1CRAEk3fM9lUr26/playlist.m3u8
 • 20190925$https://youku.letv-cdn.com/2019/09/26/FatxIZi4djTW9cP8/playlist.m3u8
 • 20191002$https://tv.youkutv.cc/2019/10/04/9Lk5UHWsJMalirjR/playlist.m3u8
 • 20191009$https://tv.youkutv.cc/2019/10/11/M1IlFzZceRL7fgBB/playlist.m3u8
 • 20191016$https://tv.youkutv.cc/2019/10/18/LtyMW8RSBkBHH7Pg/playlist.m3u8
 • 20191023$https://tv.youkutv.cc/2019/10/25/E670P4aKMEsZXD2I/playlist.m3u8
 • 20191030$https://tv.youkutv.cc/2019/11/01/3EonCg2it3xcbKyd/playlist.m3u8
 • 20191113$https://tv.youkutv.cc/2019/11/15/cIm4N5FL0s8uZoKx/playlist.m3u8
 • 20191120$https://tv.youkutv.cc/2019/11/22/vFzzmF4qrH76IZyy/playlist.m3u8
 • 20191127$https://tv.youkutv.cc/2019/11/29/VVeSzc3ECufenACW/playlist.m3u8
 • 20191204$https://tv.youkutv.cc/2019/12/07/NPzp1akMuO4i2CWB/playlist.m3u8
 • 20191211$https://tv.youkutv.cc/2019/12/14/t1LkXapXD3lbwYgI/playlist.m3u8
 • 20191218$https://tv.youkutv.cc/2019/12/21/vejvre9j7ahQm57T/playlist.m3u8
 • 20191225$https://tv.youkutv.cc/2019/12/28/7ubNSHW7pBqYrynJ/playlist.m3u8
 • 20200101$https://tv.youkutv.cc/2020/01/04/sSwwYhEdfkKkawbL/playlist.m3u8
 • 20200108$https://tv.youkutv.cc/2020/01/11/mQMtjQpIqeZv09lJ/playlist.m3u8
 • 20200115$https://tv.youkutv.cc/2020/01/18/4Z1vRLgR8q7vpwL3/playlist.m3u8
 • 20200122$https://tv.youkutv.cc/2020/01/26/RbTeXKWKJep16bNL/playlist.m3u8
 • 20200129$https://tv1.youkutv.cc/2020/02/01/3rEcQSkIVpSNu7Sv/playlist.m3u8
 • 20200206$https://tv1.youkutv.cc/2020/02/08/BqbpQqvLE57NhcwF/playlist.m3u8
 • 20200212$https://tv1.youkutv.cc/2020/02/15/26F2vYYFnC8yaWVV/playlist.m3u8
 • 20200219$https://tv1.youkutv.cc/2020/02/22/RpOG4x6bkACzuW3M/playlist.m3u8
 • 20200226$https://tv1.youkutv.cc/2020/02/29/26IvRlNPHNDgAaPc/playlist.m3u8
 • 20200304$https://tv1.youkutv.cc/2020/03/07/kNnqU1g3Q2RUK308/playlist.m3u8
 • 20200311$https://tv1.youkutv.cc/2020/03/14/dopyoT5bynkBavh5/playlist.m3u8
 • 20200318$https://tv1.youkutv.cc/2020/03/21/TtzEnb8zvNRZwspv/playlist.m3u8
 • 20200325$https://tv1.youkutv.cc/2020/03/28/3VyoQnJpntawe5pp/playlist.m3u8
 • 20200401$https://tv1.youkutv.cc/2020/04/04/fTReKzOstPGu33PY/playlist.m3u8
 • 20200408$https://tv1.youkutv.cc/2020/04/11/PE7BeON51MvtJ9pD/playlist.m3u8
 • 20200415$https://tv2.youkutv.cc/2020/04/18/BcGBTlHMjyMvYj6Q/playlist.m3u8
 • 20200422$https://tv2.youkutv.cc/2020/04/25/9OnJq0Y5SUGXiEGT/playlist.m3u8
 • 20200429$https://tv2.youkutv.cc/2020/05/02/SO5Qei4Rl5eafIn5/playlist.m3u8
 • 20200506$https://tv2.youkutv.cc/2020/05/09/fD4nUT5JZQFrWLLY/playlist.m3u8
 • 20200513$https://tv2.youkutv.cc/2020/05/16/rEEzP6MlS47T0gpL/playlist.m3u8
 • 20200520$https://tv2.youkutv.cc/2020/05/23/EbyN7M3FbADLvF7Q/playlist.m3u8
 • 20200610$https://tv2.youkutv.cc/2020/06/13/gBPcT1mq3rALVdYe/playlist.m3u8
 • 20200617$https://tv2.youkutv.cc/2020/06/20/nlFeJKGf24IwjZ8p/playlist.m3u8
 • 20200624$https://zk.sd-dykj.com/2020/06/27/zYHXGC5P8Z4MxXzt/playlist.m3u8
 • 20200701$https://zk.sd-dykj.com/2020/07/04/39eKXML16WmtLPCH/playlist.m3u8
 • 20200708$https://tv2.youkutv.cc/2020/07/11/uFsrZrtmq1v8BmJz/playlist.m3u8
 • 20200715$https://tv2.youkutv.cc/2020/07/18/SaejXDqf2tzvXAXy/playlist.m3u8
 • 20200722$https://tv2.youkutv.cc/2020/07/25/7QmG7kfh80Yv9D1R/playlist.m3u8
 • 20200812$https://zk.sd-dykj.com/2020/08/15/aBKmugkQAN3nEAzc/playlist.m3u8
 • 20200819$https://tv2.youkutv.cc/2020/08/22/RCkD571cK7rZ9ZKY/playlist.m3u8
 • 20200826$https://tv2.youkutv.cc/2020/08/29/eB54pb1y5YjvprPK/playlist.m3u8
 • 20200902$https://zk2.cdt-md.com/2020/09/05/68uBra31nJC5CnkA/playlist.m3u8
 • 20200909$https://zk2.cdt-md.com/2020/09/12/2wiEFIPrBq62jxCI/playlist.m3u8
 • 220200924$https://zk2.cdt-md.com/2020/09/26/g9liUX9ZFWgAlP5A/playlist.m3u8
全选